Jesteśmy dostawcą rozwiązań dla Twojej siłowni !

  • dďż˝ugo��: 224 cm
  • szeroko��: 89 cm
  • wysoko��: 163 cm
  • masa: 231 kg
  • moc: 4.0 km
  • prďż˝dko��: 1 - 25,5 km/h
  • wznios: 0% - 15% (co 0,5%)
  • PROMOCJA
  • Cena: 7 500 pln netto-odnowiona z gwarancjďż˝

Precor C954i - profesjonalna bie�nia do u�ytku komercyjnego. Wyposa�enie tworzone przy wsparciu i odczuciom u�ytkownik�w.
Znakomity wygl�d po��czony z zaawansowanymi rozwi�zaniami technicznymi daje u�ytkownikowi poczucie komfortu i naturalne odczucia.

- IFT-drive controller - wykorzystuje silnik o mocy 4 koni mechanicznych by dok�adnie kontrolowa� pr�dko�� oraz p�ynno�� co pozwala na naturalne odczucia zar�wno przy biegu jak i chodzie po bie�ni.
- Ground Effects� impact control system - unikalny system amortyzacji kt�ry odci��a kolana, stawy n�g oraz kr�gos�up. Kontroluje niepo��dane boczne.
- Cardio Theater - w pe�ni zintegrowany system wskaza� - pozwalaj�cy u�ytkownikowi na dok�adne kontrolowanie pracy organizmu podczas treningu.
- Direct access - 6 przyciskowy system daj�cy szybki i prosty dost�p do 26 program�w treningowych w tym do a� 6 fit test�w. U�ytkownik mo�e w ka�dym momencie treningu zmieni� go na inny przez jego przerywania.
- Tap Control - prosty system obs�ugi z du�ymi przyciskami pozwala pocz�tkuj�cym oraz zaawansowanym na bezproblemow� obs�ug�.
- powie�chania treningowa: 153 x 51 cm
- rama malowana proszkowo
- mo�liwo�� pod��czenia ekran�w LCD

Life Fitness - SIGNATURE - urządzenia siłowe

Star Track E-TBTe - crosstrainer

PROFESIONAL LINE CENY PROMOCYJNE!maszyny - sprzęt siłowy URZĄDZENIA NOWE - sprzęt siłowy


Wszelkie prawa zastrzeżone Olimpfitness 2008. Projekt biernawski.com

Olimpfitness Stanisław Małecki, ul. Aleje 1000-lecia 74, 34-400 Nowy Targ
tel. kom.: 603 125 648, fax: (18) 26 681 19, e-mail: olimpfitness@olimpfitness.pl