Jesteśmy dostawcą rozwiązań dla Twojej siłowni !

 • Dďż˝ugo��: 240 cm
 • Szeroko��: 60 cm
 • Wysoko��: 90 cm
 • Waga: 28 kg
 • nowy typ koďż˝a oporu powietrznego
 • cicha praca
 • ergonomiczny uchwyt (kďż˝t 10 stopni)
 • monitor PM5 z funkcjďż˝ zapisu osobistych danych na karcie pamiďż˝ci
 • NOWE - model D -
 • Uďż˝YWANE - model D-brak
 • Uďż˝YWANE - model C brak

Ergometr Concept II Indoor Rower od d�ugiego czasu uznany jest za najlepszy na �wiecie ergometr wio�larski. Unikalna konstrukcja ergometru uznana przez wszystkich, od przypadkowego u�ytkownika do profesjonalnego sportowca, doskonale odzwierciedla ruch wio�larski i w spos�b nie powoduj�cy �adnych uraz�w pozwala na przeprowadzenie kompleksowego treningu.

Monitor PM5 otwiera nowe mo�liwo�ci kontroli treningu. Du�y, graficzny wy�wietlacz umo�liwia czytelne przedstawienie parametr�w pracy, tworzenie wykres�w w funkcji czasu (mocy, si�y) a tak�e umo�liwia wy�cig z wirtualnym partnerem. Nowo�ci� jest mo�liwo�� zapisu w�asnych wynik�w i parametr�w treningu na karcie pami�ci.

Kabina KRIOMED 2000 - Kriosauna - OKAZJA!

Life Fitness - 95Ri - rower poziomy

Life fitness 95 Si / CPO(Certified Pre-Owned)Fabrycznie odnowiony Silver Line - stepper


Wszelkie prawa zastrzeżone Olimpfitness 2008. Projekt biernawski.com

Olimpfitness Stanisław Małecki, ul. Aleje 1000-lecia 74, 34-400 Nowy Targ
tel. kom.: 603 125 648, fax: (18) 26 681 19, e-mail: olimpfitness@olimpfitness.pl